ABC burzenia domów w okupowanej Palestynie

Palestyńczycy mogą złożyć podanie o prawo budowy domu mieszkalnego do Okupującej Izraelskiej ądministracji cywilnej - Podanie będzie odrzucone za każdym razem, nawet jeśli za każdym razem powód będzie inny.

Głównym powodem jest fakt że Izrael przeznaczył całe West Bank jako ziemię rolną, wedle planu brytyjskiego (RJ-5) ustalonego w 1942 roku, który zamroził budownictwo Palestyńskie na poziomie sprzed 65-ciu lat.Ten plan (RJ-5) powoduje, że praktycznie wszelkie budownictwo na ziemiach okupowanych jest "nielegalne" wedle prawa okupanta.

Czwarta Konwencja Genewska zabrania Okupantowi narzucenia swoich praw i administracji na terenach przez nich okupowanych, ale Izrael nie akceptuje faktu, że prawo miedzynarodowe ma jurysdykcję nad Izraelem.

Równocześnie, rząd Izraela wydał zezwolenia i finansuje budowę infrastruktury dla 300tu osad/kolonii dla 450 000 - cy osadników (wyłącznie pochodzenia żydowskiego) na tej samej ziemi która, dla Palestyńczyków,  jest zaklasyfikowana jako ziemia wyłącznie na cele rolne.

Nie trzeba chyba mówić, że akcje burzenia domów "nielegalnie" zbudowanych przez Palestyńczyków są nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego.

Tak na boku, to jeśli dzieci dobudują "nielegalne" piętra nad domem swoich rodziców, to dom rodziców staje sie też "nielegalny" i podlega zburzeniu.

Oprócz Administratywnych Burzeń Domów, są jeszcze "Powody wojskowe" Burzenia Domów i "Karne" Burzenia Domów.

http://www.afsc.org/israel-palestine/le … itions.pdf
http://www.btselem.org/English/Punitive … /Index.asp
http://www.zmag.org/content/showarticle … emID=12609

Tags: