Grudzień 2006

Saddam Husajn został powieszony

Zbrodniarz, który przez 64 lata prześladował obywateli własnego państwa z powodu ich narodowości i religii, został dzisiaj rano powieszony.

Na tą chwilę mieszkańcy Izraela czekali 15 lat, na tą chwilę mieszkańcy Kuwejtu czekali 16 lat, na tą chwilę mieszkańcy Iranu czekali 26 lat. Wsławił się okrutnymi zbrodniami przeciwko ludzkości.

Saddam Husajn został osądzony za spowodowanie masakry na 148 szyitach z Dudżailu.

Jeden z katów nagrał za pomocą telefonu komórkowego cały przebieg wykonywania kary śmierci. Jeżeli kogoś to interesuje, to może odwiedzić stronę Google Video, gdzie znajduje się ów filmik. Jednocześnie przestrzegamy, że oglądacie go Państwo na własną odpowiedzialność.

Tags: 

Patriarcha Koptów odwiedził Benedykta XVI

Z pierwszą oficjalną wizytą przybył do Rzymu nowy katolicki patriarcha Koptów Antonios Naguib.
Został on wybrany na urząd koptyjskokatolickiego patriarchy Aleksandrii po ustąpieniu ze względu na wiek i stan zdrowia 86-letniego kard. Stephanosa Ghattasa. Patriarsze towarzyszą biskupi i pielgrzymi z 7 egipskich diecezji tego obrządku oraz Koptowie z emigracji.

Benedykt XVI nawiązał do starożytnej tradycji koptyjskiego chrześcijaństwa. Zwrócił uwagę, że nowy patriarcha nosi to samo imię, co inicjator powstałego właśnie w Egipcie monastycyzmu, św. Antoni Pustelnik. Przypomniał znaczenie, jakie mieli dla całego Kościoła patriarchowie Aleksandrii i wielcy myśliciele związani z tamtejszym środowiskiem, jak Klemens Aleksandryjski czy Orygenes. Również dzisiaj niewielka katolicka wspólnota koptyjska pełni ważną misję.

„Pochwalam szczególnie to, że zwracacie uwagę na edukację ludzką, duchową, moralną oraz intelektualną młodzieży poprzez wysokiej jakości sieć szkolną i katechetycznąĂ˘Â€Âť – powiedział Benedykt XVI do koptyjskiemu patriarsze. Jest to służba całemu społeczeństwu. Ojciec Święty życzył mu również, by to zaangażowanie oświatowe cieszyło się coraz większym uznaniem. „Niech podstawowe wartości będą przekazywane w trosce o tożsamość właściwą szkołom katolickim. Z dzisiejszej młodzieży wyrosną w ten sposób ludzie odpowiedzialni za swe rodziny i społeczeństwo, pragnący budować większą solidarność i bardziej intensywne braterstwo między wszystkimi grupami tworzącymi naród” – podkreślił Papież.

„Kościoły posiadające statut patriarchatu posiadają największy stopień autonomii wśród katolickich Kościołów wschodnich” powiedział Radiu Watykańskiemu prał. Krzysztof Nitkiewicz. Podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich zaznaczył, że wyrazem owej niezależności jest to, że mogą one same wybierać swojego zwierzchnika – patriarchę. Nie potrzebuje on, tak jak w przypadku arcybiskupa większego zatwierdzenia ze strony papieża, a jedynie otrzymuje od Ojca Świętego „list jedności”. Patriarcha Naguib, stojący na czele Kościoła koptyjskiego otrzymał już taki „list jedności” od Papieża Benedykta XVI i teraz, razem ze wszystkimi biskupami, przedstawicielami diecezji, kleru i świeckich przybył do Rzymu, żeby złożyć oficjalną wizytę Następcy św. Piotra. „Ta wizyta może być porównana w jakiś sposób do wizyt „ad Limina”, które składają biskupi Kościoła łacińskiego” – powiedział prał. Nitkiewicz.

Radio Watykańskie

Tags: 

Haniya wraca ratowa�? sytuacj�?!

Premier Autonomii Palesty??skiej w po??piechu przerwa?? swoje woja??e (planowano, ??e potrwaj�? jeszcze dwa tygodnie) w poszukiwaniu funduszy dla AP i wr??ci?? do Gazy w zwi�?zku z pogarszaj�?c�? si�? sytuacj�? wewn�?trzn�? w Strefie. Walka mi�?dzy zwolennikami Fatahu (prezydent Abbas) i Hamasu (rz�?d) nasila si�? z godziny na godzine, odk�?d dwa dni temu zamordowano dzieci jednego ze slu??bist??w Fatahu. W walkach zgin�???o ju?? kilka os??b, zamordowano dzi?? mi�?dzy innymi s�?dziego Trybuna??u Islamskiego w miejscowo??ci Younis Khan. S�?dzia Bassam al-Farah by?? wa??nym dzia??aczem Hamasu, kt??ry bardzo zaciekle oskar??a?? Fatah przypisuj�?c im odpowiedzialno??�? za kolejn�? fal�? zamieszek w Gazie.

Haniya, przemawiaj�?c w stolicy Sudanu Chartumie, powiedzia?? (odpowiadaj�?c na obawy dziennikarzy), ??e “s??owa “wojna domowa” po prostu nie figuruj�? w s??owniku Palesty??czyka, ani w jego zwyczajach, czy kulturze i do niczego takiego nie dojdzie. Nie mamy czasu na wewn�?trzne spory. B�?dziemy broni�? jedno??ci narodowej i walczy�? z wszelkimi przejawami ingerowania w nasze wewn�?trzne sprawy.”

Mega-super-ekstra wielka gafa Olmerta?

Izraelski premier Ehud Olmert, podrózujący po Europie w poszukiwaniu poparcia dla Izraela, powiedział w wywiadzie dla niemieckiej TV coś, co już interpretuje się jako pierwsze publiczne przyznanie się tego kraju do posiadania broni nuklearnej, co jest obiektem podejrzeń od połowy lat 80.

“Iran otwarcie i publicznie grozi Izraelowi “wymazaniem z mapy świata”. Czy można powiedzieć, że to ten sam poziom, a Iran aspiruje przecież do roli atomowego mocarstwa, co Stany Zjednoczone, Francja, Izrael, Rosja?” - powiedział Olmert.

Mark Regev, rzecznik izraelskiego ministerstwa SZ, zaprzeczając (umieszczonej powyżej) interpretacji powiedział, że Olmert wymieniając te cztery kraje, chciał dać przykład krajów demokratycznych w odniesieniu do ich aspiracji nuklearnych.

Ahmadinedżad grozi

Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinedżad oświadczył dziś, że Iran jest na ostatku drogi do zrealizowania, jak określił, “atomowych praw Irańczyków”. Ahmadinedżad powiedział, że jeśli “Europejska Trójka” (Francja, Wielka Brytania, Niemcy) będą dalej próbowały zatrzymać Iran na drodze do atomu, ten będzie musiał zastanowić się nad renegocjacją umów handlowych z tymi krajami.