Lipiec 2007

Izrael: Zmiany w podręcznikach historii

Izraelska opinia publiczna jest zbulwersowana faktem, że oficjalny podręcznik używany przez arabską mniejszość narodową po raz pierwszy użył słowa Nakba, czyli Katastrofa, w kontekscie wojny 1948 roku. Co piąty mieszkaniec Izraela jest pochodzenia arabskiego, i ponieważ urodziny Izraela połączone były z pogromami i etnicznymi czystkami lokalnej ludności, co spowodowało że  700 000 osób zostało przemieszczonych  i osadzonych w obozach uchodźczych (gdzie pozostają do dzisiaj), nie ma rodziny arabskich Izraelczyków, która by nie była dotknięta tą tragedią.  Do tego roku, jednakże, wspomnienie o tym kosztowało nauczycieli w arabskich szkołach ich pracę, a wolno było uczyć historii tylko z oficjalnej,  Izraelsko-żydowskiej perspektywy. Prawica zareagowała bardzo ostro, krytykując zmianę w podręcznikach – wedle nich, pokazanie historii z punktu widzenia innego niż dotychczasowy, to zaproszenie do otwartej dyskusjii co do praworządności  powstania Izraela. Były premier, i przywódca prawicowej partii Likud, Benjamin Netanyahu, zapytał „Czy mamy własną ręką umożliwić arabom ich propagandę?”. Prawica rząda, by minister edukacjii został zwolniony ze stanowiska.
Minister Edukacjii, Yuri Tamil z lewicowej Partii Pracy  (Labour Party)  bronił się w wywiadach następującymi słowami: „Wielu w Izraelu, przez wiele lat, zamykało oczy na tę sprawę. Mamy skomplikowaną historię dwóch grup ludzi, którzy się ze sobą scierają. Czas by odpowiednio podejść do sprawy opisu tego konfliktu” „Nie powinno tak być, by arabskie dziecko, obywatel Izraela, nie znało, i nie mogło dyskutować o tym z arabskiego punktu widzenia”.
Oto kontrowersyjne zdanie, ( bo o  jedno jedyne zdanie tu chodzi, a nie o przepisanie podręczników), które po czterdziestu latach jest pierwszym, w którym  tragedia 1948-go roku jest wspomniana:
„Arabowie nazywają wojnę Nakba, czyli wojnę Katastrofę, Tragedię i Upokorzenie, a Żydzi nazywają wojne  wojną o Niepodległość.”

Źródło: Reuters AlertNet

Tags: