Światowa Rada Kościołów potępia apartheid

22 Czerwca w Amman, po trzydniowej konferencji światowej rady kościołów na krórej zgromadziło się ponad 130-tu przywódców kościołów, reprezentujących 550 milionów chrześcijan z całego świata, komitet centralny zdecydował się na rozpoczęcie ”Palestyńsko-Izraelskiego forum ekumenicznego”. Wołając o zakończenie nielegalnej okupacji terytorium palestyńskiego, Sekretarz Generalny Samyel Kobia powiedział ” Kościoły ocknęły się co do  problemów na Bliskim Wschodzie jak nigdy dotąd. Ostatnim razem ocknęliśmy się gdy walczyliśmy z apartheidem w Afryce. Tutaj jest następny apartheid.

W ” pilnej prośbie” opublikowanej przez swój komitet centralny, Światowa Rada Kościołów  deklaruje podjęcie akcji jako zjednoczona grupa, która wesprze palestyńskie prawo do samostanowienia, określa żydowskie osady na ziemi palestyńskiej jako ” Nielegalne i przeszkoda dla osiągnięcia pokoju”,  i potępił barierę oddzielającą, budowaną przez Izrael na okupowanej ziemi palestyńskiej jako ”poważne złamanie prawa międzynarodowego”.

Źródła:
http://www.spcm.org/Journal/spip.php?article12689 Journal Chretien
http://www.arabmonitor.info/news/dettag … mp;lang=en Arab Monitor (Włochy)

Tags: